Menu

Vipperød Boldklubs børnepolitik

image

 

I Vipperød Boldklub ønsker vi at sikre sunde trivselsmiljøer, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt i fodboldklubben. Børnepolitikken er opdelt i 5 kategorier og tager udgangspunkt i DBU’s vejledninger og anbefalinger på området.

 

 1. Omklædningspolitik
 • Vipperød Boldklubs bestyrelse opfordrer til omklædning før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til at klæde om sammen med andre.
 • Drenge og piger klæder altid om hver for sig
 • Trænere/ledere bader og klæder aldrig om sammen med børnene
 • Mobiltelefoner bliver i lommer og tasker og der tages aldrig billeder og videoer fra omklædningsrummet. Sejrssange og jubelvideoer kan sagtens filmes på fodboldbanen eller andre steder.
 • Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i omklædningsrummet uanset i hvilken sammenhæng.
 • Der henstilles til hensynsfuld adfærd: Undgå vilde lege, slag med våde håndklæder o.l.

 

 1. Politik for digital kommunikation og sociale medier
 • Sociale medier skal ikke være platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og positiv tone accepteres.
 • Det enkelte hold eller den enkelte årgang opfordres til at udpege en SoMe ansvarlig, som sender historier til de SoMe-ansvarlige for klubbens fælles eksterne side, så der kan sikres balance i promoveringen.
 • Hvis holdet/årgangen har sin egen Instagram-konto, sikres fællesskabet og referencen til klubben gennem anvendelse af disse fælles # (#VipperødBK #ForzaVB)
 • FB må bruges til billeder af holdets aktiviteter og hurtige beskeder a la vi mangler X til at hjælpe til sociale aktiviteter.

 

 1. Politik for voksnes sprogbrug og adfærd
 • Der henstilles til hensynsfuld sprogbrug i Vipperød Boldklub
 • Der er nultolerance overfor krænkende, racistiske, sexistiske og homofobiske kommentarer og tilråb. Opdager du som træner eller leder sådanne tilråb SKAL du skride ind.
 • Skæld ud hører ikke hjemme i børnefodbold, hverken af egne eller modstanderens spillere.
 • Respektér dommeren/kamplederen, brok og besudling af dommere accepteres ikke og slet ikke i børnefodbolden.
 • Der henstilles til at forældre ikke opholder sig i nærheden af trænere og spillere under kamp/træning og i øvrigt undgår at blande sig i spillet med tilråb, vejledning eller negative bemærkninger. Klap, ros og jubel accepteres.
 • Voksne kommunikerer hensynsfuldt til og med hinanden og undgår ophedede diskussioner i nærheden af børnene.

 

 1. Trivselspolitik
 • Som træner/leder er det din opgave at være opmærksom og spotte mistrivsel samt at reagere på denne.
 • Ved mobning sætter træner nedenstående i gang:
 • Undersøger i første omgang, hvad der er i spil
 • Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt
 • Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)
 • Følger op på situationen løbende
 • Børn udvikler sig i individuelle ryk og der vil altid være forskel på niveau. Alle børn i Vipperød Boldklub er dog lige vigtige og har ret til udvikling.
 • Træneren gør brug af differentiering og danner på skift grupper ud fra kriterier som venner/veninder, fagligt niveau, træningsparathed, sociale kompetencer, at nogen har mere brug for vejledning end andre osv.
 • Børn har ret til at være inkluderet og være en del af et fællesskab. Derfor skal alle spillere tilbydes deltagelse i kampe og stævner.
 • Konkurrencer til træning kan benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder for at opnå succes hver især. Konkurrencer sigter mod den enkelte spillers udvikling og straf og belønning må ikke sigte efter at ydmyge eller hævde nogen. Børn skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde.

 

 1. Politik omkring seksuelle- og generelle krænkelser
 • Børneattester:
  • Vipperød Boldklub indhenter børneattester på alle frivillige såvel som lønnede trænere og holdledere, uanset om de er børnetrænere eller ej. Vi færdes på de samme gange, baner og omklædningsrum og derfor prioriteres indhentning af børneattester på alle.
 • Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt.
  • Det er okay at give hånd, give highfive, kramme og lægge arm om skulderen på et barn, ligesom det er ok at trøste.
  • Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse også på kinden eller andre steder. Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn.
 • Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens og bestyrelsens side.
 • I forbindelse med overnatning i regi af fodboldklubben skal der altid være mindst 2 voksne sammen med børnene, og det skal altid være mindst 1 voksen af samme køn som børnene.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har pligt til at reagere på sådanne henvendelser

 

Ovenstående børnepolitik blev præsenteret for klubbens trænere på trænermødet 23-02-2024 og blev vedtaget af bestyrelsen 4/3-2024, hvorfra den er gældende.

Luk