Menu

Børneattester

Lov om børneattester blev vedtaget i Folketinget den 16. juni 2005. Loven er gældende fra 1. juli 2005 og indeholder krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. Det spiller ingen rolle om vedkommende træner/instruktør får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

For dansk idræt medfører loven, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og ledere m.fl., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Vipperød boldklub har en aktiv indsats mod pædofili og lever selvfølgelig op til lovens krav.

For at undgå overgreb mod børn, vil vi gøre livet besværligt for krænkeren og derved minimere risikoen betydeligt.

Den bedste forebyggelse af overgreb mod børn – og det gælder overgreb af enhver art – er et fælles værdigrundlag og et ”klima”, hvor det er naturligt hele tiden at drøfte, om den enkelte eller klubben som helhed lever op til de fælles værdier.

Alle klubber har brug for løbende at diskutere, hvilke holdninger og værdier, der skal være bærende for klublivet. 

 • Hvordan skal vi omgås hinanden?
 • Hvilke forventninger og krav har vi til trænere og ledere?
 • Hvilket samspil ønsker vi med forældrene?
 • Hvordan skal klubben ledes?

Sagt på en anden måde er værdigrundlaget et sæt ”leveregler” for klublivet og dets aktiviteter.

Det er naturligt og påkrævet, at disse leveregler også sigter mod at mindske risikoen for overgreb mod børnene. Det kan for eksempel være regler som:

 • Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden
 • Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe
 • Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes
 • På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum
 • Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig
 • Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt
 • Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt
 • Der er indhentet børneattest på alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester.
Luk