Menu

Generalforsamling 2022

image
08. februar 2022 kl. 09:49

Vipperød Boldklub
afholder
ordinær generalforsamling
i Vipperød Hallen fredag d. 25. februar 2022 kl. 17.30

Dagsorden

 • 1. Valg af dirigent og referent

 • 2. Formandens beretning

 • 3. Ungdomsafdelingens beretning

 • 4. Kassererens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Vedtagelse af budget

 • 5. Indkomne forslag

 • 6. Valg af:
  • Formand (Ønsker ikke genvalg)
  • Kasserer (Ikke på valg)
  • 5 bestyrelsesmedlemmer (4 på valg - 2 ønsker genvalg)
  • 2 suppleanter til bestyrelsen (2 på valg)
  • 2 revisorer samt 1 suppleant (3 på valg)

 • 7. Eventuelt

Der vil som altid blive tilbudt mad og drikke. Hvis man ønsker at deltage til spisning, så bedes man tilmelde sig hos Susanne på sha@star.dk.
Tilmelding til spisning skal senest ske d. 22/2.


Selvom corona ikke anses ikke som en samfundskritisk sygdom længere.
Alligevel så råder vi stadig til at man lader sig teste inden ankomst, hvis der er grundlag for det.

På gensyn til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

 

Luk