Menu

Generalforsamling 2021

image
31. maj 2021 kl. 11:20

Vipperød Boldklub
afholder
ordinær generalforsamling
i Vipperød Hallen fredag d. 11. juni 2021 kl. 17.30

Dagsorden

 • 1. Valg af dirigent og referent

 • 2. Formandens beretning

 • 3. Ungdomsafdelingens beretning

 • 4. Kassererens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Vedtagelse af budget

 • 5. Indkomne forslag (indsendes 7 dage før generalforsamlingen)

 • 6. Valg af:
  • Formand (På valg)
  • Kasserer (Ikke på valg)
  • 5 bestyrelsesmedlemmer (heraf 3 på valg)
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 2 revisorer samt 1 suppleant 

 • 7. Eventuelt


Vi tænder op i grillen og byder på lidt at spise og drikke. Så du må meget gerne sende en mail med tilmelding til Susanne Hansen på sha@star.dk senest onsdag den 9. juni.

Vi satser på godt vejr, men i tilfælde af regn eller lignende foregår det indendørs. Så husk Coronapas.

På gensyn til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

 

Luk