Menu

Generalforsamling 2020

image
23. august 2020 kl. 13:47

Vipperød Boldklub
afholder
ordinær generalforsamling
i Vipperød Hallen fredag d. 21. februar 2020 kl. 18.00

Dagsorden

 • 1. Valg af dirigent og referent

 • 2. Formandens beretning

 • 3. Ungdomsafdelingens beretning

 • 4. Kassererens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Vedtagelse af budget

 • 5. Indkomne forslag

 • 6. Valg af:
  • Formand (På valg - Ønsker ikke genvalg)
  • Kasserer (Ikke på valg)
  • 5 bestyrelsesmedlemmer (heraf 3 på valg)
   • Morten Therkildsen (På valg - Ønsker ikke genvalg)
   • Tim Nielsen (På valg - Ønsker genvalg)
   • Henning Slott (På valg - Ønsker genvalg)
   • Susanne Hansen (Ikke på valg)
   • Jesper Wamsahl (Ikke på valg)
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 2 revisorer samt 1 suppleant 

 • 7. Eventuelt.

Forslag til klubben
Hvis du som medlem har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest fredag den 14. februar 2020 på mail jfs@kmd.dk.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen
Vipperød Boldklub er vært for lidt mad og drikke, samt social samvær efter generalforsamlingen. 
Hvis du ønsker at deltage i spisning, så skal du tilmelde dig senest søndag den 16. februar 2020 på mail jfs@kmd.dk, eller send en SMS til 22694966.

På gensyn til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

 

Luk