Menu

Generalforsamling 2018

image
07. februar 2018 kl. 09:50

Vipperød Boldklub
afholder
ordinær generalforsamling
i Vipperød Hallen fredag d. 23. februar 2018 kl. 18.00

Dagsorden

 • 1. Valg af dirigent og referent

 • 2. Formandens beretning

 • 3. Ungdomsafdelingens beretning

 • 4. Kassererens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Vedtagelse af budget

 • 5. Indkomne forslag

 • 6. Valg af:
  • Formand (På valg)
  • Kasserer (Ikke på valg)
  • 5 bestyrelsesmedlemmer (heraf 3 på valg)
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 2 revisorer samt 1 suppleant 

 • 7. Eventuelt.

Forslag til klubben
Hvis du som medlem har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest fredag den 16. februar 2018 på mail jfs@kmd.dk.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen
Vipperød Boldklub er vært for stegt flæsk med persillesovs, og socialt samvær efter generalforsamlingen. 
Hvis du ønsker at deltage i spisning, så skal du tilmelde dig senest søndag den 18. februar 2018 på mail jfs@kmd.dk, eller send en SMS til 22694966.

På gensyn til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

 

Luk