Menu

Generalforsamling 2019

image
22. september 2018 kl. 11:41

Vipperød Boldklub

afholder

ordinær generalforsamling

i Vipperød Hallen fredag d. 22. februar 2019 kl. 18.00

 

Dagsorden

1.

Valg af dirigent og referent

 

2.

Formandens beretning

 

3.

Ungdomsafdelingens beretning

 

4.

Kassererens beretning

 

 

a.

Godkendelse af regnskab

 

b.

Vedtagelse af budget

5.

Indkomne forslag

 

6.

Valg af:

 

 

a.

Formand (Ikke på valg)

 

b.

Kasserer (På valg)

 

c.

5 bestyrelsesmedlemmer (heraf 2 på valg)

 

d.

2 suppleanter til bestyrelsen

 

e.

2 revisorer samt 1 suppleant

7.

Eventuelt.

 

 

Forslag til klubben

Hvis du som medlem har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest fredag den 15. februar 2019 på mail jfs@kmd.dk.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen

Vipperød Boldklub er vært ved smørrebrød, og socialt samvær efter generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at deltage i spisning, så skal du tilmelde dig senest søndag den 17. februar 2019 på mail jfs@kmd.dk, eller send en SMS til 22694966.

 

På gensyn til en hyggelig aften!

Bestyrelsen